Consultancy

DeepBlue helpt bedrijven met consultancy. Van urgente zaken zoals een datalek tot cyber forensics en assessments ten behoeve van een interne en externe risicoanalyse en -strategie.

consultancy-1-incidentresponse-icon-DeepBlue.svg

Incident response

Er gebeurt iets: er zit ransomware in uw netwerk en u wilt direct iemand hebben die komt helpen. Bijvoorbeeld om veilig te stellen wat er wel nog draait en het veiligstellen van logs, of voor hulp wanneer alle schermen op zwart staan en er een virus in uw systeem zit. Bij alle urgente zaken die veroorzaakt worden door een hack of software biedt DeepBlue professioneel advies en handelt snel en adequaat.

Onze consultants adviseren bij het bepalen van de strategie en het opstellen van actiegerichte plannen. We maken het mogelijk om verantwoorde keuzes te maken en de juiste investeringen te doen. Consultancy van DeepBlue is er voor het oplossen van tactisch-strategische vraagstukken op het gebied van cybersecurity.

consultancy-2-cyberforensics-icon-DeepBlue.svg

Cyber forensics

Malafide activiteiten of digitale aanvallen op uw IT-netwerk kunnen zeer schadelijke gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het is dan ook begrijpelijk dat u in een dergelijke situatie wilt laten uitzoeken wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is voor het incident. DeepBlue beschikt over specialisten in cyber forensics die voor u tot op de bodem kunnen onderzoeken wat, waar, hoe en wanneer er in uw systeem ingebroken is.

Met cyber forensics verkrijgt u gedetailleerde informatie over de verdachte gedragingen, zoals log-informatie van proxy- en mailservers en werkstations. Zo kan bijvoorbeeld achterhaald worden dat het incident veroorzaakt is door een ex-werknemer die kwade zin heeft. Domeinnamen of e-mailadressen die gelinkt zijn aan het malafide gedrag worden vastgelegd in een uitgebreid rapport. Dit rapport kunt u gebruiken wanneer het tot een eventuele rechtszaak komt.

consultancy-3-fusieofovername-icon-DeepBlue.svg

Fusie of overname (M&A) assessments

Mergers and Acquisitions (Risk) assessments zijn cruciaal bij de overname of het samengaan van bedrijven. Een fusie of overname assessment is een analytische inventarisatie van de risico’s die gemoeid zijn met uw voorgenomen overname of fusie. Hoe ziet het netwerk van de over te nemen partij eruit en is er synergie te behalen? Kan de software van de andere partij wellicht gebruikt worden, of samengevoegd met die van uw bedrijf? Bij een overname wilt u zeker zijn van uw zaak en eventuele cyberrisico’s zo vroeg mogelijk tackelen. Dat kan met een M&A assessment van DeepBlue.

Met behulp van onze fusie of overname assessment brengen we risico’s in kaart en beoordelen we de mogelijke impact hiervan niet alleen vanuit een technisch perspectief, maar onderzoeken ook de mogelijke gevolgen op bedrijfsmatig niveau. We kijken naar cyberdreigingen, kwetsbaarheden en daaraan gekoppelde bedrijfsrisico’s en geven handvatten ten aanzien van eventueel noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Hiermee voorziet DeepBlue uw bedrijf van waardevolle inzichten in de beslissingen die u kunt maken ten aanzien van investeringen en overnames. Overigens bieden we de analyse aan in begrijpelijke taal, zodat u écht weet waar u aan toe bent.

consultancy-4-riskassesments-icon-DeepBlue.svg

Risk assessments

Een risk assessment of risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. De bedoeling van een risk assessment is het vaststellen van de wijze waarop risico’s kunnen worden beheerst of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Omdat er bij risk assessments ook een kostenbatenanalyse wordt uitgevoerd, bieden zij tevens houvast in de bedrijfsmatige en financiële effecten van een beveiligingsdreiging. Dat maakt een risk assessments voor ieder bedrijf waardevol.

DeepBlue brengt alle systemen in kaart, analyseert de samenhang daarvan en bepaalt waar de meeste en/of grootste risico’s zitten. Bijvoorbeeld: Wat is er nodig en wat kunt u doen in het geval van een calamiteit zoals een datalek of hack. Hiermee kunt u hoge kosten en gevolgschade van een kapot systeem voorkomen.

Een risk assessment van DeepBlue levert veel op

Graphs - Consultancy

Preventie

Voorkomen, verminderen of verkleinen van de kans dat zich een cyberdreiging voordoet


Detectie

Detecteren van de -potentiële- schade van de kans dat zich een cyberdreiging voordoet


Repressie

Beperken van de schade wanneer een cyberdreiging zich voordoet

Correctie

Activeren van maatregelen om het schadelijke effect van een cyberdreiging -deels- terugdraaien


Acceptatie

Zonder additionele maatregelen de kans en mogelijke gevolgen van een cyberdreiging accepteren


Overdragen

Financieel overdragen door middel van verzekeren of operationeel overdragen door middel van outsourcen

Scroll naar boven