Pentest

Een penetratietest is het ideale startpunt voor een upgrade van uw cybersecurity. Door middel van een penetratietest onderzoekt DeepBlue of en zo ja hoe (kwaadwillende) externen kunnen binnenkomen in uw netwerk. We proberen het systeem binnen te dringen om zo te onderzoeken waar de zwakke plekken in het netwerk zitten.

pentest-1-faseringenstrategien-icon-DeepBlue.svg

Fasering en strategieën

Een penetratietest verloopt volgens een aantal fases: application testing, network pentesting en internal auditing. Er zijn verschillende strategieën voor de uitvoering van een penetratietest. In goed overleg met u voert DeepBlue penetratietests uit met 0% voorkennis (black box), 50% voorkennis (grey box) of 100% kennis van de opdracht (white box). We bepalen vooraf duidelijk de scope, de aanpak en de doelstellingen van de penetratietest voor optimaal resultaat.

pentest-2-daadwerkelijkinbreken-icon-DeepBlue.svg

Daadwerkelijk inbreken

Feitelijk misbruiken wij de mogelijke zwakheden in de beveiliging van uw netwerk om toegang te krijgen tot de achterliggende systemen of informatie. We breken letterlijk in. Hierbij maken de specialisten van DeepBlue gebruik van zelfontwikkelde en uiterst intelligente hulpmiddelen. De uitkomsten van onze inbraakpogingen geven aanleiding tot nieuwe detectiepogingen en worden meegenomen in de analysefase. Door middel van een penetratietest kunnen wij ook onderzoeken wat de kans op misbruik door ongeautoriseerde personen is, zoals ex-werknemers of andere externe partijen die niet in uw belang handelen.

pentest-3-handwerk-icon-DeepBlue.svg

Handwerk

Er zijn genoeg bedrijven die penetratietesten aanbieden. Maar vaak komen ze niet verder dan geautomatiseerde scans. Uit deze scans komen foutmeldingen boven water die ze in een rapport verwerken. De kracht van een goede test zit echter juist in het handwerk. Onze gecertificeerde specialisten - ethical hackers - controleren de bevindingen van scans handmatig en proberen eventuele zwakheden met de hand uit te buiten. Precies zoals een echte hacker dit zou doen. Met andere woorden: DeepBlue ziet pentesting niet alleen als scan, maar als handwerk en levert nét die extra service die noodzakelijk is om kwaliteit te leveren en grip op uw databeveiliging te krijgen.

hacking - Pentest
Scroll naar boven