Door op ‘Alle cookies accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacyverklaring voor meer informatie.
Cyber beveiliging in de toeleveringsketen
December 29, 2023
LEES TIJD:
3
MINUTen

Cyber beveiliging in de toeleveringsketen: hoe beperk je risico's?

Cyber beveiliging in de toeleveringsketen: hoe beperk je risico's?

Cyber veiligheidsrisico's in de keten van toeleveranciers

Cyber dreigingen worden geavanceerder en dus is de veiligheid van uw toeleveringsketens een prioriteit geworden voor bedrijven in alle sectoren. Naarmate het gemakkelijker wordt steeds meer complexe cyber aanvallen uit te voeren, maakt het verbonden karakter van toeleveranciers ze tot een kwetsbaar doelwit. Het enige dat nodig is, is één kwaadaardige e-maillink of één download van malware. Hieronder bespreken we aandachtspunten die u kunnen helpen bij het beperken van veiligheidsrisico's binnen toeleveringsketens.

De risico's begrijpen

Cyber beveiligingsrisico's in de toeleveringsketen ontstaan wanneer aanvallers misbruik maken van zwakheden in het onderling verbonden en vaak complexe netwerk van leveranciers, verkopers en dienstverleners waar bedrijven mee verbonden zijn en op vertrouwen. Uw CRM-systeem, uw hosting provider, uw eigen software.
Aanvallers krijgen vaak toegang tot de toeleveringsketen via open source-repository's van derden, openbare broncode of inloggegevens. Hierdoor kunnen de volgende risico’s ontstaan:

Kwetsbaarheden van derden: Wanneer de systemen van een leverancier of partner worden gecompromitteerd, kan dit een rimpeleffect hebben, waardoor elke entiteit binnen de toeleveringsketen wordt getroffen.

Aanvallen op de software-toeleveringsketen: Malware of kwetsbaarheden in softwareproducten kunnen de hele toeleveringsketen infiltreren.

Datalekken: Gevoelige informatie kan openbaar worden gemaakt wanneer een deel van de toeleveringsketen in gevaar komt.

De risico’s beperken

Om bovenstaande risico’s te beperken is het aan te bevelen een proactieve en alomvattende aanpak te hanteren. Denk hierbij aan:

Risicobeoordeling en -beheer: Voer grondige risicobeoordelingen uit van alle externe leveranciers. Controleer uw SLA met derde partijen en vraag om audit rapporten zoals bijvoorbeeld een pentest rapport. Beoordeel de potentiële impact van hun compromissen op uw activiteiten.

Implementeer uw eigen robuuste beveiligingsmaatregelen: Ervoor zorgen dat uw eigen cyber beveiligingsmaatregelen robuust zijn, is van cruciaal belang. Denk hierbij aan regelmatige software-updates, het inzetten van firewalls en antivirusprogramma's en het implementeren van sterke toegangscontroles.

Continue monitoring en auditing: Zorg ervoor dat u regelmatig het cyberbeveiligingsniveau van uw partners controleert. Voer periodieke audits uit om ervoor te zorgen dat de overeengekomen beveiligingsnormen worden nageleefd.

Plannen van respons op incidenten: Zorg voor een goed gedefinieerd responsplan voor incidenten, waarin de stappen zijn opgenomen die moeten worden genomen wanneer een leverancier, en potentieel dus uw organisatie, aangevallen wordt. Dit kan inhouden dat bijvoorbeeld getroffen systemen worden geïsoleerd, de impact wordt beoordeeld en transparant met belanghebbenden wordt gecommuniceerd.

Opleiding en training: Informeer uw werknemers over de risico's die gepaard gaan met cyber beveiliging in de toeleveringsketen. Bewustwording (awareness) kan helpen bij het voorkomen of vroegtijdig identificeren en beperken van risico's.

Samenwerken

Een onderdeel bij het beperken van de risico's in de toeleveringsketen kan samenwerking zijn. U kunt bijvoorbeeld:

• Informatie delen: Het delen van informatie over bedreigingen en kwetsbaarheden met alle leden van de toeleveringsketen verbetert de collectieve veiligheid.

• Gezamenlijke initiatieven: Neem deel aan of initieer gezamenlijkebeveiligingsprotocollen waarbij meerdere partners in de toeleveringsketen betrokken zijn, waardoor een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid wordt bevorderd.

Regelgeving

Het voldoen aan de relevante regelgeving en standaarden op het gebied van cyberbeveiliging is voor sommige organisaties niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een best practice. Het naleven van de AVG, of ISO 27001 zal er aan bijdragen dat uw cyber security positie aanzienlijk verbeteren.

vulnerabilities hack  malware

Advies

Het beperken van cyber veiligheidsrisico’s in toeleveringsketens is geen eenmalige taak, maar een continu proces. Het vereist een alomvattende aanpak die minimaal risicobeoordeling, sterke cyber beveiligingspraktijken, samenwerking, het benutten van technologie en het naleven van wettelijke normen omvat. Door deze strategieën te omarmen kunnen bedrijven zichzelf beschermen tegen het veranderende landschap van dreigingen en de weerbaarheid van hun toeleveringsketens vergroten. Vergeet niet, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Voor advies of meer informatie, nodigen we u uit om contact op te nemen via:

Contact: +31 (0)70-800 2025

Of lees meer op: DeepBlue Security & Intelligence

Klaar om te beginnen?

Als het om cyber security gaat, zijn wij uw beste keuze

Contact