Door op ‘Alle cookies accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacyverklaring voor meer informatie.
NIST-Framework keyboard slot
March 2, 2024
LEES TIJD:
3
MINUTen

Insider Threats: Het NIST-Framework als leidraad

Insider Threats en het NIST-Framework

Insider threats vormen een aanzienlijk risico voor organisaties. In tegenstelling tot externe aanvallen, opereren insiders vanuit de organisatie zelf, waardoor de dreiging dichtbij is. Hieronder vindt u een aantal onderwerpen waar u zich als organisatie op kunt focussen, gebaseerd op het NIST-framework en ervaringen van onze experts, om u en uw organisatie te helpen insider threats te herkennen en te voorkomen.

Het probleem van insider threats

Kwaadwillende insiders kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de digitale infrastructuur van een organisatie. Onderzoek toont aan dat incidenten met insiders relatief vaak voorkomen en het lang kan duren voordat ze ontdekt en onder controle zijn, met aanzienlijke financiële gevolgen. Naast financiële schade kunnen ze ook het vertrouwenbinnen de teams op de werkvloer schaden.

Niet alle insiders zijn kwaadwillend

Hoewel we ons in onderstaande richten op kwaadwillende insiders, is het belangrijk om u te realiseren dat er ook andere categorieën van insider threats zijn, zoals de onbewuste insider. Niet iedere persoon negeert bewust de regels. Hoewel wij deze categorie niet explicietbehandelen, verdient deze wel aandacht in het risicobeleid van uw organisatie.

Een multidisciplinaire aanpak

Het minimaliseren van insider threats vereist een multidisciplinaire benadering, waarbij onderdelen zoals fraudepreventie en organisatiepsychologie dienen te worden geïntegreerd. Waar fraudepreventie zich concentreert op maatregelen en processen die zijn gemaakt om fraude te detecteren, te voorkomen en te minimaliseren binnen een organisatie ligt de focus van organisatiepsychologie bij het begrijpen van het gedrag van personen binnen uw organisatie, evenals het effect van organisatorische structuren en processen op hun welzijn en prestaties.

Hoewel dit artikel zich richt op cybersecurity, is het belangrijk om ook bovenstaandeinvalshoeken mee te nemen bij het ontwikkelen van een effectief risicobeleid.

Stappenplan voor Identificatie en Preventie

• Risk Assessment: Voer een grondige risicoanalyse uit om potentiële insider threats te identificeren en te kwantificeren. Maak gebruik van het NIST-framework om de risico's in kaart te brengen en prioriteit te geven aan maatregelen.

• Toegangscontrole: Implementeer strikte toegangscontrolemechanismen om ongeoorloofde toegang tot gevoelige systemen en informatie te voorkomen. Beperk de toegang tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van taken.

• Monitoring en Detectie: Gebruik geavanceerde monitoringtools om verdachte activiteiten te detecteren, zoals ongebruikelijke toegangspatronen of het overmatig kopiëren van gegevens.

• Awareness Training: Zorg voor regelmatige trainingen en bewustwordingsprogramma's voor uw werknemers om hen te informeren over de risico's van insider threats en hoe ze verdachte activiteiten kunnen melden.

• Response Planning: Ontwikkel een gedetailleerd incidentresponsplan dat specifiek gericht is op het omgaan met insider threats. Definieer duidelijke procedures voor het onderzoeken, mitigeren en herstellen van schade veroorzaakt door insiders.

• Continue Evaluatie en Verbetering: Evalueer regelmatig de effectiviteit van de genomen maatregelen en pas deze aan op basis van nieuwe bedreigingen, technologische ontwikkelingen en lessen die u geleerd heeft uit eerdere incidenten.

Bovenstaande is voor sommige organisaties een hoop werk, maar uit ervaring weten wij dat het maken van een eerste stap uw organisatie op weg zal helpen naar een (cyber-) veiligere werkomgeving. Bedenk u daarbij dat het budget dat nodig is om mitigerende maatregelen te implementeren geen kostenpost, maar een investering zijn die een hoop vervolgschade kunnen voorkomen.

Insider threats blijven een aanzienlijk cybersecurityrisico voor organisaties wereldwijd. Door het implementeren van een robuust risicobeleid, gebaseerd op het NIST-framework en best practices, kunnen organisaties proactief handelen om insider threats te herkennen, te voorkomen en effectief te beheren. Met continue evaluatie kan uw organisaties de digitale veiligheid versterken en kunt u zich beter beschermen tegen deze interne dreiging.

Voor advies of meer informatie, nodigen we u uit om contact op te nemen via:

Contact: +31 (0)70-800 2025

Of lees meer op: DeepBlue Security & Intelligence

Klaar om te beginnen?

Als het om cyber security gaat, zijn wij uw beste keuze

Contact