Door op ‘Alle cookies accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacyverklaring voor meer informatie.
NIS2 budget veiligheidshygiëne
February 14, 2024
LEES TIJD:
6
MINUTen

NIS2 Wat te doen met uw budget

NIS2 - wat te doen met uw budget?

Bij middelgrote tot grote bedrijven staan CISO’s of IT-managers voor de belangrijke taak om hun cyberbeveiligingsbudgetten effectief toe te wijzen. Vanuit onze werkervaring weten wij dat de meeste security verantwoordelijke (helaas) een beperkt budget toegewezen krijgen en dus is het altijd weer de kunst om deze euro’s (of dollars) zo efficiënt mogelijk te besteden.

Gemiddelde besteding aan cybersecuritymaatregelen van grotere organisaties is 3% tot 10% van de algehele bedrijfsomzet .

Wij krijgen dan ook met regelmaat de vraag hoe wij bij DeepBlue onze denkbeeldige budgetten zouden verdelen. Dus met het oog op de nieuwe NIS2 regelgeving hieronder een overzicht zodat u uw budget kunt optimaliseren en diversifiëren, waarbij de nadruk ligt op strategische toewijzing aan gebieden die de defensiecapaciteit en veerkracht maximaliseren.

Beschouw onderstaande bij het plannen van uw budget als essentiële investeringen in plaats van als kosten. Een goed doordacht cybersecuritybudget is een investering in de continuïteit, reputatie en toekomstig succes van uw organisatie.

Begrijp uw risicolandschap (risk assessment)

De eerste stap bij het toewijzen van budgetten is het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling. Door inzicht te krijgen in de specifieke bedreigingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd, van datalekken en ransomware aanvallen tot bedreigingen van binnenuit en kwetsbaarheden in de toeleveringsketen, kunt u prioriteit geven aan uitgaven aan verdedigingsmaatregelen die uw belangrijkste risico's beperken. Deze op risico gebaseerde aanpak zorgt ervoor dat investeringen zijn afgestemd op het unieke dreigingslandschap, de wettelijke vereisten en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Geef prioriteit aan veiligheidshygiëne

Wij weten uit ervaring dat een goede basis veiligheidshygiëne een aanzienlijk deel van de aanvallen kan voorkomen. Zorg ervoor dat een deel van uw budget wordt besteed aan het onderhouden en verbeteren van fundamentele beveiligingspraktijken, zoals patchbeheer, toegangscontroles en netwerksegmentatie. Het waar mogelijk automatiseren van deze processen kan de efficiëntie vergroten en de kans op menselijke fouten verkleinen. Deze verbetering zijn een zeer kosten-efficiënte manier om de kans op een event aanzienlijk verkleinen.

Zorg voor betrouwbare back-ups

Robuuste back-ups zijn cruciaal voor bedrijfscontinuïteit, het beperken van gegevensverlies en het snel herstellen na cyberaanvallen, zoals ransomware. Efficiënt back-up management houdt in: implementatie van een 3-2-1 strategie (drie kopieën van gegevens, op twee verschillende media, waarvan één off-site), versleutel de back-upgegevens om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en test met regelmaat of de opzet nog functioneel is. Door een goede back-up strategie te implementeren bent te allen tijde verzekert van het feit dat kritieke gegevens beschermd zijn tegen diverse dreigingen en bij eventuele uitval minimaliseert u downtime. Deze aanpak is dan ook essentieel voor operationele veerkracht en compliance.

Verbeter de detectie- en responsmogelijkheden

De realiteit is helaas niet óf er een aanval zal plaatsvinden, maar wanneer. Detectie in een vroeg stadium is van groot belang. Investeren in detectie- en responstools en -diensten, zoals Security Information and Event Management (SIEM)-systemen, Endpoint Detection andResponse (EDR)-oplossingen en Managed Detection and Response (MDR)-diensten, kunnen de impact van een inbreuk aanzienlijk verminderen. Deze tools bieden real-time monitoring en analyse van beveiligingswaarschuwingen die worden gegenereerd door applicaties en netwerkhardware, waardoor onregelmatigheden sneller kunnen worden geïdentificeerd en behandeld.

Cloudbeveiliging

Data en applicaties worden steeds vaker buiten het bedrijfsnetwerk gehost. Vanwege meerdere aspecten is dit natuurlijk een mooie ontwikkeling. Bedenk alleen wel dat dedreiging van cyberaanvallen meeverhuist naar de Cloud alwaar een schat aan informatie ligt. Een robuuste Cloudbeveiligingsstrategie is dus niet alleen belangrijk voor bescherming tegen datalekken en ongeautoriseerde toegang, maar waarborgt ook de integriteit en beschikbaarheid van uw bedrijfskritieke informatie. Begin met het implementeren van een sterk identiteits- en toegangsbeheer, encryptie van gevoelige data en continue monitoring en respons op bedreigingen. Deze maatregelen, gecombineerd met regelmatige beveiligingsaudits en naleving van standaarden zoals ISO 27001, vormen de basis voor een effectieve beveiliging van uw Cloud omgeving.

Investeer in talent en opleiding

Een van de meest effectieve manieren om uw cybersecuritypositie te versterken is door te investeren in uw team. Geschoolde cyberbeveiligingsprofessionals vormen uw eerste verdedigingslinie tegen bedreigingen. Wijs budget toe voor doorlopende training en certificeringen om de vaardigheden van uw team scherp te houden in het licht van evoluerende bedreigingen. Overweeg daarnaast om te investeren in cybersecurity-bewustzijnstraining voor alle werknemers, aangezien menselijke fouten een zeer belangrijke oorzaak van beveiligingsincidenten blijven.

Heeft u onverhoopt geen budget voor bovenstaande, wij zijn graag uw security team en staan altijd klaar om u te assisteren ongeacht uw vraag.

Opkomende technologieën

Opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) worden een integraal onderdeel van het proactief identificeren van en reageren op cyberdreigingen. Als u een deel van uw budget aan deze technologieën toewijst, kunt u uw beveiligingssituatie verbeteren door voorspellende analyses mogelijk te maken en processen voor het detecteren en reageren op bedreigingen te automatiseren.

Focus op compliance en gegevensbescherming

Naleving van regelgeving en gegevensbescherming mogen niet over het hoofd worden gezien. Wijs budget toe om ervoor te zorgen dat uw organisatie zich houdt aan relevante regelgeving, zoals AVG, CCPA of HIPAA. Dit omvat investeringen in gegevensversleuteling, technologieën ter voorkoming van gegevensverlies (DLP) en regelmatige audits.

Continue verbetering door middel van Red Teaming en Penetratietesten

Het regelmatig testen van uw verdediging door middel van Red Team-oefeningen en penetratietesten is van cruciaal belang om kwetsbaarheden te identificeren voordat aanvallers dat doen. Wijs budget toe voor deze activiteiten om uw beveiligingsmaatregelen en reactieplannen voortdurend te verbeteren op basis van aanvalssimulaties uit de echte werelduitgevoerd door gecertificeerde hackers met ruime ervaring

Kosten

De eventuele kosten die gepaard gaan met een serieuze aanval zijn divers en kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van de sector, de omvang van uw organisatie, en de duur van de verstoring. Het is dan ook goed om eens te bedenken wat nu de kosten voor uw organisatie zouden kunnen zijn bij een eventuele aanval. Hieronder een overzicht van potentiële kostenposten:

• Herstelkosten: kosten voor het inschakelen van externe cybersecurity-experts voor incidentrespons en forensisch onderzoek

• Omzetverlies: Tijdens en na de aanval kan de bedrijfsvoering verstoord zijn, wat resulteert in direct omzetverlies.

• Boetes en juridische kosten: Afhankelijk van de aard van het datalek en de geografische locatie van het bedrijf, kunnen er boetes worden opgelegd door regelgevende instanties. Daarnaast kunnen er juridische kosten ontstaan door rechtszaken van getroffen klanten of partners.

• Kosten voor crisiscommunicatie: Het beheer van de communicatie naar klanten, partners en het publiek is cruciaal. Dit kan inhouden het inschakelen van PR-bureaus, het opzetten van callcenters voor klantondersteuning, en het verstrekken van identiteitsbescherming aan getroffen klanten.

• Verhoogde verzekeringspremies: Na een ernstige cyberaanval kunnen de premies voor cyberverzekeringen aanzienlijk stijgen, wat de operationele kosten op lange termijn verhoogt.

• Reputatieschade: Hoewel moeilijk in harde cijfers uit te drukken, kan reputatieschade leiden tot verlies van klantenvertrouwen, verminderde aantrekkelijkheid voor potentiële nieuwe klanten en talent.

• Operationele verstoring: Kosten voor het tijdelijk inzetten van alternatieve processen of systemen, verlies van productiviteit, en mogelijk het betalen van overwerk om de bedrijfsvoering te herstellen.

De totale kosten van een serieuze cyberaanval kunnen dus variëren van enkele honderdduizenden tot meerdere miljoenen euro's, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de effectiviteit van de respons op de aanval.

NIS-2 budget veiligheidshygiëne

Het strategisch toewijzen van het cybersecuritybudget is van cruciaal belang voor het beschermen van de bedrijfsmiddelen van de organisatie tegen een steeds veranderende omgeving. Door uw scope goed te begrijpen, in uw team te investeren, prioriteit te geven aan fundamentele beveiligingspraktijken en gelijke tred te houden met opkomende technologieën, kunt u een veerkrachtige cyberbeveiligingspositie creëren. Vergeet niet dat het doel is om een cyberbeveiligingsprogramma op te zetten dat niet alleen reactief maar ook proactief is en in staat is te anticiperen op en beperken van bedreigingen voordat deze werkelijkheid worden.

Voor advies of meer informatie, nodigen we u uit om contact op te nemen via:

Contact: +31 (0)70-800 2025

Of lees meer op: DeepBlue Security & Intelligence

Klaar om te beginnen?

Als het om cyber security gaat, zijn wij uw beste keuze

Contact